Olika terapeutbehandlingar

Jag använder mig av Masterson Metoden
Metoden innebär att hästen själv aktivt deltar i processen för att frigöra spänningar.
Metoden går ut på att jag och hästen gör detta tillsammans, inte att jag gör det åt hästen. Det är hästens deltagande och interaktion som gör metoden fascinerande.
Masterson Metoden är en djupgående behandling där jag kan komma åt delar av hästens nervsystem för att hjälpa till att lösa upp spänningar och stress genom rätt nivå av beröring och tryck. Jag får en bättre relation med din häst, skapar förtroende och får den att samarbeta. Genom att jag kan läsa och följa hästens reaktion på min beröring blir det en meningsfull
interaktiv process.

MANIPULATIONS BEHANDLING (CHIROPRAKTIK)
Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder "att behandla med händerna". Syftet med kiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem - det så kallade neuromusloskelatal systemet. Enkelt förklarat medför ledproblem, den vanligaste anledningen till kiropraktiska behandlingar av hästar, till att nervsystemets signaler ut till kroppen påverkas. det kan leda till muskelpänningar, smärta, stelhet och på så vis rörelsestörning. För att åstadkomma detta används olika exakta handgrepp (justeringar).


Genom att se hur kroppen rör sig och därefter påverka nervsystemet genom att behandla olika leder med manipulation ges kroppen förutsättning till läkning. Genom yttre påverkan som t.ex fall, slag etc påverkas en del av kotpelaren som leder till att förändringar uppstår i kurvaturerna. Det medför att musklernas funktioner förändras och får stela partier i skelettet. Rörelsemönstret ändras utan att vi märker det. Vi kompenserar de "fel" som uppstått. Till slut orkar inte kroppen kompensera längre utan reagerar i stället med smärta.
Vilka besvär och smärttillstånd kan en kiropraktor behandla?
- Halsrygg: huvudvärk nackspärr, yrsel
- Bröstrygg: axelbesvär, tendiniter (seninflammationer), musarm
- Ländrygg: ryggskott, ischias

NAPRAPATI
Naprapati är en form av manuell behandling där man kombinerar manipultion av  ryggrad och extremiteter med behandling av sekundära spänninstillstånd som uppstår i mjukdelarna. Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit i betydelsen "finna orsak" och grekiskans patos som betyder lidande. Kortfattat "finna orsaken till lidande". Behandlingsformen utvecklasdes under 30-talet i USA och har sitt ursprung i chiropraktien. 

ANSIKTSZONTERAPI
Målsättningen med zonterapi är att förebygga hälsoproblem, lindra de redan existerar och förhindra att de blir kroniska.
Zonterapi i ansiktet går ut på att bearbeta grunden till kroppens fysiska, kemiska och psykiska obalanser. Med hjälp av en diagnosteknik i behandlingen är det möjligt att analysera orsaken till olika symptom.
Stimuleringen av zoner och punkter i ansiktet har en positiv inverkan på meridianer, centrala neervsystemet och blod/lymfans kretslopp. Meridianerna och dess förgreningar har förbindelse med kroppens vitala organ och centrala nervsystemet. Detta är en grundläggande princip i zonterapin. Det är alltså möjligt att med hjälp av denna behandling stimulera sinnesnerver och hjärncentras funktioner som påverkar bl a rörelse, känslor, minne och hormonsystemet, samt flera andra funktioner.