Kurs för muskelknuttar

Hästens fantastiska kropp - var rädd om den!

Den är designad för RÖRELSE - kroppen består till nästan 50% av muskler. Benen i ett skelett och kroppens nervsystem bildar tillsammans med muskler ett fantastiskt system som är specialiserat på rörelse. Utan muskler skulle den i princip inte kunna göra någonting. Inte röra på ben eller hals, äta eller andas. Det här visar att musklerna har mycket stor betydelse för hästens kropp och hur den mår.
Kursen för Er som vill veta lite mer om muskler och muskler i arbete, som är uppdelad på två delar. En teoretisk där jag går igenom hästens anatomi och musklers arbetssätt. En praktisk där jag tar upp daglig visitation och efter tävling visitation, underhållsmassage och sist stretchning. Här behöver jag en häst till den praktiska delen. Träningstips tas upp vid bägge tillfällena.

Kursupplägg: Två kvällar eller en heldag. (ungdomar ett tillfälle ca 3 timmar).
Deltagare per tillfälle: 8 - 15 personer.
Kostnad: Begär prospekt

Teoretisk del:
Anatomi och musklers arbetssätt. Tid ca 3 timme.
* Vad varje hästägare borde veta om hästens anatomi.
* Blod & Cirkulationen/Blodkärl.
* Nervsystemet (CNS).
* Skelett.
* Leder.
* Senor & Ligament.

* Muskler.

* Motorisk enhet (musklers funktion).

* Träningsplanering.

* Fördelar med bra uppvärmning.

' Aerob & Anerob träning.

 

 Praktisk del:
Visitation, underhållsmassage och stretchning. Tid ca 2 ½ timme.
* Daglig och efter tävling visitation sk "hälsokontroll".
* Underhållsmassage av vanliga problemområden.
* Stretchning efter arbete.
* Träningstips.

Dipl. Massörterapeut för häst
Göran E Larsson
Tfn (+46) 040-49 46 13
Mobil (+46) 0704-69 60 63