Avtal mellan hästägare och terapeut

Några villkor vid kontakt med terapeuten!

BOKNING:

Bokning görs per telefon 0704696063 senast 2 veckor före önskad behandling. med fördel bokas ny tid redan vid behandling. Lämplig behandlingscykel är normalt 4-12 veckor, men kan av olika anledningar (träning, tävling, veterinärbehandling) justeras.

AVBOKNING:

För att slippa debitering måste eventuell avbokning ske senast 24 timmar före avtalad tid. avbokning kan göras via telefon 0704696063. Det går bra att tala in ett meddelande.

TELEFONTID:

Lättast att få kontakt är via telefon 0704696063, vardagar mellan kl 8,00-18,00, om jag inte svarar, tala in ett meddelande eller skicka ett SMS med namn.

ARBETSTIDER:

Helgfria vardagar mellan kl 8,00-17,30

BETALNING:

Kontant / Swish betalning gäller om ej annat avtalats.För fakturering gäller betalning inom 10 dagar.

SÄKERHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR:

För all säkerhet ska hästägaren eller dennes representant medverka vid arbetet och ansvara för att leda hästen till och från uppställningsplatsen. Arbetet ska utföras i ett lämpligt utrymme som minimerar risk för skador på både häst och terapeut.

Ekonomiskt ansvar vid eventuell skada på häst eller anläggning är begränsad till Länsförsäkringar försäkringsvillkor (f.n 10 milj kr). Hästägaren eller dennes representant är skyldig att upplysa om ev. kända problem som kan uppkomma med anledning av hantering.

ÖVRIGA VILLKOR:

Vid ankomst ska hästen vara inne i stallet, ren och torr och alla täcken ska vara avtagna. Tänk på miljön som arbetet ska utföras i påverkar resultatet. Plant och rensopat golv och bra belysning inga hinkar och hösäckar på golvet är exempel på hur arbetet kan underlättas. Att hästen är tränad för uppgiften är en förutsättning.